Kontakt

V prípade dotazov, otázok alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.
Riaditeľ
PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.


  Zriadovateľ:

  OZ Slovenská regionálna spoločnosť
  Ambroseho 8

  851 02 Bratislava

  Bankové spojenie:

  VÚB, číslo účtu: SK6302000000003150987553
   

  Sídlo a fakturačná adresa:

  Základná umelecká škola Bačkov, Lesná 55, 
  076 61 Bačkov

  Korešpondenčná adresa: Boženy Němcovej 1,
  093 01 Vranov nad Topľou

  IČO: 424 10 002 | DIČ: 2120 11 84 95