O nás

Mohli by sme vám veľmi jednoducho a stručne povedať, že sme súkromná základná umelecká škola, ktorá vyučuje štyri základné umelecké odbory. No my spolu so všetkými, ktorí nás poznajú, vieme, že sme viac než to. Kto sme a aké sú naše vízie a hodnoty? Čítajte ďalej.

Vízia a hodnoty

Našou víziou je priniesť možnosti mestských detí všade tam, kde dostupné nie sú. Nevytvárať konkurenciu v existujúcich koncepciách, ale vyplniť prázdne miesto. Ísť k tým, pri ktorých úspech nikto nepredpokladá. Docieliť, aby sa umenie stalo esenciálnou zložkou bežného dňa dieťaťa i miestnej komunity. Vytvárať umenie v tom maličkom osobnom svete, v ktorom dieťa žije a vnímať jeho originálny svet ako materiál pre tvorbu. Upokojiť dieťa, že je v poriadku, ak sa pozerá okolo seba a pomocou fantázie vidí nevidené.

Ako každý správny tím aj my máme jasne definované hodnoty. Tými najviac cenenými sú kreativita, lojalita, zodpovednosť a spravodlivosť. No to, čo nás poháňa najviac je naše poslanie. Vedomie, že pracujeme na niečom, čo presahuje naše zamestnanie. Vedomie, že prostredníctvom našej práce, máme šancu meniť životy a vychovávať budúcu generáciu. 

Kde pôsobíme

Denne chodíme do škôlok, škôl a komunitných centier za dieťaťom, aby sme ho viedli k umeniu v jeho prirodzenom prostredí. Toto sú obce, v ktorých aktuálne pôsobíme.

Dokumenty a tlačivá

V tejto sekcii nájdete všetky dokumenty a tlačivá, ktoré by ste mohli potrebovať pre prihlásenie sa alebo iné oficiálne úkony.
Základné dokumenty pre ZUŠ

Štátny vzdelávací program pre ZUŠ – nový

Rámcové učebné plány ŠVP pre ZUŠ

Povinné materiálno-technické a priestorové vybavenie

Tlačivá ZUŠ