Administrácia

PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.

riaditeľ SZUŠ Bačkov

Pracoviská:

Bačkov

Pán riaditeľ Dovjak... Keď práve neriadi SZUŠ venuje sa umeniu sklárstva.

Predchádzajúci učiteľ
Nasledujúci učiteľ