Organizácia festivalov je dnes prirodzenou súčasťou letných dní. Mladé rodinky neraz od účasti odradí prítomnosť detí, ktoré chcú zobrať so sebou, ale „dospelácky“ program ich nebaví. Preto organizátori čoraz častejšie siahajú po špeciálnych programoch pre deti. Po tvorivých dielňach pre najmenších. Chcete do programu zaradiť detské miš-maš aj vy? Vieme poradiť, pomôcť s prípravou i samotnou realizáciou. Ochotne vám budú k dispozícii tí z nás, ktorí žiadaný typ programu zabezpečiť môžu (výtvarný, tanečný, dramatický…).

Po istom čase sa stáva, že nápady sa vyčerpajú, alebo že všetky „nové“ sa podobajú na seba ako súrodenci. Noví ľudia prinesú vždy nový pohľad i nové nápady. Ak ste školou, v ktorej máme elokované pracovisko, vyhľadajte si našich učiteľov a tvorte školské podujatia spolu s nimi. Ak u vás nepôsobíme a privítali by ste skúsenosť s tvorivým potenciálom našej SZUŠ, kontaktujte nás a nájdeme spôsob a formu spolupráce šitú na mieru pre všetkých.

Radi by ste skúsenosť s umením (výtvarným, hudobným, tanečným, dramatickým…) umožnili aj žiakom, ktorí nenavštevujú ZUŠ? Alebo hľadáte program pre žiakov počas testovania deviatakov? Alebo niečo pred prázdninami? Alebo…. Skúste usporiadať tvorivé dielne. Vyberte si z našej ponuky, alebo navrhnite sami druh tvorivej práce, ktorú si chcete s deťmi vyskúšať.

Ponúkame možnosť pripraviť pre vás tvorivé dielne:

Výtvarný odbor:

Tanečný odbor:

Literárno-dramatický odbor: