Zápis na školský rok 2024/2025

25, apríl 2023

Milí rodičia,

s radosťou Vám oznamujeme, že prijímame nových žiakov na školský rok 2024/2025. Prihlášku môžete nájsť aj na našom webe v sekcii dokumenty ZUŠ. Vyplnenú ju môžete odovzdať na Vami zvolenom elokovanom pracovisku alebo elektronicky na e-mailovú adresu: kontakt.szus@gmail.com.

Pripomíname, že v prípade žiakov, ktorí v štúdiu pokračujú nie je potrebné opätovne vypĺňať prihlášku.

S pozdravom,

kolektív SZUŠ